Přihláška květen 2022

Výstavní podmínky ke stažení (pdf dokument) ZDE.

Přihláška ke stažení (pdf dokument) ZDE.

Přihláška k vyplnění ke stažení (wordový dokument) ZDE.

 

ZO ČSCH Slatiňany

Vás zve na místní výstavu králíků, drůbeže, holubů a exotů,

která se koná dne 14. 5. 2022 od 7.00 do 17.00 hodin na výstavním areálu ZO ČSCH, směr Orel, za železničním přejezdem

 

Výstavní podmínky

1) Výstavu lze obeslat zvířaty všech plemen, barevných rázů a kreseb dle platných vzorníků králíků, drůbeže a holubů. Zvířata musí být řádně tetovaná nebo kroužkovaná.

2) Králíci mohou být vystavováni jednotlivě nebo v kolekcích dle aktuálního Vzorníku plemen králíků:

a) S4 = sourozenecká kolekce – čtyři sourozenci z jednoho vrhu (mláďata nebo dospělí králíci)

b) S 2+2 = sourozenecká kolekce – 2 + 2 sourozenci – králíci pochází ze dvou rozdílných vrhů (mláďata nebo dospělí králíci)

c) CHS = chovná skupina – čtyři dospělí králíci, kteří nemusejí být v příbuzenském poměru, přičemž je zastoupeno obojí pohlaví

Veškerá zvířata přihlášená do kolekcí musí být z vlastního chovu vystavovatele!! Důležité je dodržení určeného věku zvířat v kolekci mláďat (minimálně 5 měsíců u velkých a středních plemen; 4 měsíce u malých a zakrslých plemen). Za dospělá jsou považována zvířata, která v době konání výstavy dosáhla věku 6 měsíců a max. 6 let (malá a zakrslá plemena) a 8 měsíců a max. 6 let (střední a velká plemena).

3) Drůbež bude vystavena v kolekcích 1,2. Vodní drůbež v kolekci 1,2.

4) Holubi budou vystavováni v 5členné kolekci a jednotlivě.

5) Příjem zvířat – vystavovatel přihlášená zvířata na výstavu dodá (a převezme zpět) osobně. Příjem zvířat bude na výstavišti v pátek 13. května 2022 od 12.00 hodin do 15.00 hodin!! Králíci a drůbež budou vystavovatelem převáženi.

6) Oceňování zvířat bude provedeno delegovanými posuzovateli v pátek 13. května 2022 od 15.00 hodin bez přítomnosti veřejnosti!!

7) Výdej zvířat – výstava bude ukončena v sobotu 14. května 2022 v 17.00 hodin, dříve nebudou zvířata vystavovatelům vydána.

8) Veterinární podmínky – výstavy se mohou účastnit pouze zvířata klinicky zdravá bez zjevných známek onemocnění. Králíci musí být vakcinováni proti moru králíků a myxomatóze nejméně 3 týdny a nejvýše 6 měsíců před konáním výstavy. U drůbeže a holubů musí být provedena vakcinace proti Newcastelské chorobě (pseudomoru) 14 dní až 6 měsíců před konáním výstavy. Za zdravotní stav zvířat zodpovídá vystavovatel a stvrzuje jej podepsáním přihlášky na výstavu, příp. jejím odesláním emailem. V případě výskytu např. ptačí chřipky, králičího moru apod. se dané druhy zvířat vystavovat nebudou.

9) Prodej zvířat – u prodejných zvířat uveďte pevnou cenu!!! K přihlášce prodejných zvířat přiložte rodokmeny. Králíky bez rodokmene nelze prodat!!! Z prodaných zvířat připadá pořádající organizaci 10 % z prodejní ceny. Prodej zvířat je možné provést až po ocenění zvířat výhradně přes výstavní pokladnu.

10) Klecné se neplatí. Každý vystavovatel (mimo MCH) zaplatí katalog v hodnotě 30,- Kč (v hotovosti nejpozději při odběru zvířat z výstavy).

11) Nejlépe oceněným kolekcím a jednotlivým zvířatům budou uděleny čestné ceny.

12) Pořadatel bude dodržovat podmínky Výstavního řádu ČSCH (č. j. 24969/2004-11020) z hlediska ochrany zvířat a ručí za řádné ustájení i krmení zvířat během výstavy.

13) Výstavní výbor si vyhrazuje právo provést změny v zájmu výstavy nebo z jiných vážných příčin.

14) Čitelně vyplněné přihlášky zašlete nejpozději do 4. května 2022 na adresu: ZO ČSCH Slatiňany, Lukáš Zita, Švermova 607, Slatiňany, 538 21; telefon: +420 776 735 604 (případně pište sms, zavolám zpět), e-mail: zita.czu@seznam.cz (případně informace na www.zocschslatinany.cz).

15) Vaším podpisem na přihlášce v tištěné podobě, nebo pouhým odeslání přihlášky emailem, dáváte souhlas s uvedením Vašich osobních údajů (vč. telefonu či emailu) v katalogu výstavy (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016) a souhlasíte s těmito výstavními podmínkami.

 

Děkujeme Vám za obeslání výstavy a těšíme se i na Vaši návštěvu výstavy v našem areálu ZO ČSCH ve Slatiňanech

Výstavní výbor ZO ČSCH Slatiňany