Přihláška září 2023

Výstavní podmínky ke stažení (pdf dokument) ZDE.

Přihláška ke stažení (pdf dokument) ZDE.

Přihláška k vyplnění ke stažení (wordový dokument) ZDE.

Směrnice pro vyhodnocení výsledků soutěže chovatelů drůbeže v okrese Chrudim v rámci okresní výstavy drůbeže (pdf dokument) ZDE.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro potřeby katalogu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 ke stažení ZDE.

ZO ČSCH Slatiňany

Vás zve na okresní výstavu králíků a místní výstavu drůbeže, holubů a exotů,

která se koná dne 9. 9. 2023 od 7.00 do 16.00 hodin na výstavním areálu ZO ČSCH, směr Orel, za železničním přejezdem

Výstavní podmínky

1) Na výstavě bude vypsána soutěž o Pohár starosty města Slatiňany pro členy ZO ČSCH Slatiňany.

2) Výstava bude rozšířena o okresní výstavu králíků, bude vypsána soutěž mezi ZO v rámci okresu CR a bude se řídit směrnicí pro vyhodnocování výsledků soutěže chovatelů drůbeže v okrese Chrudim.

3) Výstavu lze obeslat zvířaty všech plemen, barevných rázů a kreseb dle platných vzorníků králíků, drůbeže a holubů. Zvířata musí být řádně tetovaná nebo kroužkovaná.

4) Králíci mohou být vystavováni jednotlivě nebo v kolekcích dle aktuálního Vzorníku plemen králíků:

a) S4 = sourozenecká kolekce – čtyři sourozenci z jednoho vrhu (mláďata nebo dospělí králíci)

b) S2+2 = sourozenecká kolekce – 2+2 sourozenci – králíci pochází ze dvou rozdílných vrhů (mláďata nebo dospělí králíci)

c) CHS = chovná skupina – čtyři dospělí králíci, kteří nemusejí být v příbuzenském poměru, přičemž je zastoupeno obojí pohlaví

Veškerá zvířata přihlášená do kolekcí musí být z vlastního chovu vystavovatele!! Důležité je dodržení určeného věku zvířat v kolekci mláďat (minimálně 5 měsíců u velkých a středních plemen; 4 měsíce u malých a zakrslých plemen). Za dospělá jsou považována zvířata, která v době konání výstavy dosáhla věku 8 měsíců a max. 6 let (velká a střední plemena) a 6 měsíců a max. 6 let (malá a zakrslá plemena).

5) Drůbež (i vodní) bude vystavena v kolekcích 1,2. Drůbež musí být vystavovatelem zvážena.

6) Holubi budou vystavováni v 5členné kolekci a jednotlivě.

7) Příjem zvířat bude na výstavišti v pátek 8. září 2023 od 11.00 hodin do 14.00 hodin!!

8) Oceňování zvířat bude provedeno v pátek 8. září 2023 od 14.00 hodin bez přítomnosti veřejnosti.

9) Výdej zvířat bude po ukončení výstavy v sobotu 9. září 2023 v 16.00 hodin, dříve nebudou zvířata vystavovatelům vydána.

10) Veterinární podmínky – výstavy se mohou účastnit pouze zvířata klinicky zdravá bez zjevných známek onemocnění. Králíci musí být vakcinováni proti moru a myxomatóze min. 3 týdny a nejvýše 6 měsíců před konáním výstavy. U drůbeže a holubů musí být provedena vakcinace proti Newcastelské chorobě (pseudomoru) 14 dní až 6 měsíců před konáním výstavy. Za zdravotní stav zvířat zodpovídá vystavovatel a stvrzuje jej pouhým přihlášením zvířat (tištěná forma, emailem, sms, telefonicky apod.). V případě výskytu např. ptačí chřipky, králičího moru apod. se dané druhy zvířat vystavovat nebudou.

11) Prodej zvířat – u prodejných zvířat uveďte pevnou cenu, ke které bude připočteno 10 %, která připadnou pořádající základní organizaci. Celková cena bude uvedena v Průvodci výstavou. Prodaná zvířata budou vydána ihned po zaplacení novému majiteli. Prodej zvířat je možný až po ocenění zvířat výhradně přes výstavní pokladnu. Králíky bez rodokmene nelze prodat!!!

12) Klecné se neplatí. Každý vystavovatel (mimo MCH) zaplatí „Průvodce výstavou“ v hodnotě 30,- Kč.

13) Nejlépe oceněným kolekcím a jednotlivým zvířatům budou uděleny čestné ceny, poháry.

14) Pořadatel bude dodržovat podmínky Výstavního řádu ČSCH (č. j. 24969/2004-11020) z hlediska ochrany zvířat a ručí za řádné ustájení i krmení zvířat během výstavy. Upozorňujeme!!! Zvířatům bude poskytnuta nezávadná pitná voda. Králíkům bude dána sláma. Jelikož každý chovatel krmí zvířata jinými krmivy (např. pšenice, ječmen, směs či granule různých výrobců), budou králíci krmeni ječmenem, drůbež a holubi pšenicí. Pokud bude chtít chovatel krmit vlastními krmivy (např. směsí, granulemi), musí je dodat společně se zvířaty. K dispozici bude krmná směs či granule od případného sponzora výstavy.

15) Výstavní výbor si vyhrazuje právo provést změny v zájmu výstavy nebo z jiných vážných příčin.

16) Čitelně vyplněné přihlášky zašlete nejpozději do 1. září 2023 na adresu: ZO ČSCH Slatiňany, Lukáš Zita, Švermova 607, Slatiňany, 538 21; telefon: +420 776 735 604 (případně pište sms, zavoláme zpět), e-mail: zita.czu@seznam.cz (případně informace na www.zocschslatinany.cz).

17) Přihlášením zvířat dáváte souhlas s uvedením Vašich osobních údajů v katalogu výstavy (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016) a souhlasíte s těmito výstavními podmínkami.

Děkujeme Vám za obeslání výstavy a těšíme se i na Vaši návštěvu výstavy v našem areálu ZO ČSCH ve Slatiňanech.

Výstavní výbor ZO ČSCH Slatiňany