Plán schůzí

Plán schůzí ZO Slatiňany 2021

V důsledku epidemielogické situace v ČR nejsou výborové chůze dočasně pořádány kontaktně. Členové ZO jsou průběžně informováni.