Plán schůzí

Plán schůzí ZO Slatiňany 2022

Výborové schůze se konají vždy první čtvrtek v měsíci (od 19h), pokud není stanoveno jinak.

Výroční členská schůze je plánována na 20.2.2022 od 10h. Členové ZO ČSCH jsou informování o místě a podmínkách konání.

 

Plán schůzí ZO Slatiňany 2021

V důsledku epidemielogické situace v ČR nejsou výborové chůze dočasně pořádány kontaktně. Členové ZO jsou průběžně informováni.