Místní výstavy

V sobotu 14. 9. 2019 se v areálu Základní organizace Českého svazu chovatelů Slatiňany uskutečnila místní výstava králíků, drůbeže, holubů a exotického ptactva. Výstavy se účastili nejen členové ZO Slatiňany, ale svá zvířata předvedli i vystavovatelé ze základních organizací okresu i mimo okres. Vystaveno bylo přes 100 králíků, dále bylo k vidění skoro 40 voliér s drůbeží jak vodní, tak hrabavou. Expozice holubů čítala téměř 100 kusů holubů. Nedílnou součástí výstavy byla tradiční tombola. Vystavovaná zvířata byla posouzena delegovanými posuzovateli ČSCH a ti nejlepší jedinci byli oceněni čestnými cenami. Součástí zářijové výstavy bylo i vyhlášení soutěže o putovní „Pohár starosty města Slatiňan“, která byla pořádaná pro členy místní organizace. Poháry za nejlepší zvířata, kolekce zvířat, byly uděleny také na základě hodnocení zvířat delegovanými posuzovateli Českého svazu chovatelů, z.s., v rámci jednotlivých odborností (králíci, drůbež a holubi) a slavnostního předání se účastnil starosta města Slatiňan MVDr. Ivan Jeník. Za odbornost králíků obdržel putovní pohár Slánský Miloslav (plemeno malý beran bílý červenooký), za odbornost drůbeže Kulhánková Zuzana (plemeno hedvábička černá) a za odbornost holubů Pavel Kopecký (plemeno moravský pštros žlutý).
Všem vystavovatelům děkujeme za obeslání výstavy, členům ZO ČSCH Slatiňany za aktivní pomoc při pořádání výstavy a její „hladký“ průběh. Budeme se těšit na setkání s Vámi při dalších akcích pořádaných naší ZO ČSCH.

Fotografie z výstavy září 2019 k dispozici ZDE

———-

V sobotu 18. 5. 2019 se v chovatelském areálu za železničním přejezdem směrem na Orel uskutečnila jarní výstava králíků, drůbeže, holubů a exotického ptactva. Součástí výstavy byla i ukázka králičího hopu, kterou zabezpečily mladé chovatelky naší organizace. Výstava se vydařila i díky nádhernému počasí. Tešíme se na Vaši návštěvu na zářijové výstavě, která se uskuteční 14. 9. 2019.

ZDE k dispozici fotografie z květnové výstavy.

———-

V sobotu 15. 9. 2018 se v areálu Základní organizace Českého svazu chovatelů Slatiňany uskutečnila místní výstava králíků, drůbeže, holubů a exotického ptactva. Výstavy se účastili nejen členové ZO Slatiňany, ale svá zvířata předvedli i vystavovatelé ze základních organizací okresu i mimo okres. Vystaveno bylo 99 králíků 20 různých plemen a barevných rázů, dále bylo k vidění 39 voliér s 24 plemeny či barevnými rázy drůbeže jak vodní, tak hrabavé. Expozice holubů čítala 86 kusů holubů 13 různých plemen a rázů. Jako doplňková byla expozice barevných rázů japonských křepelek. Nedílnou součástí výstavy byla tradiční tombola. Vystavovaná zvířata byla posouzena delegovanými posuzovateli ČSCH a ti nejlepší jedinci byli oceněni čestnými cenami. Součástí zářijové výstavy bylo i vyhlášení soutěže o putovní „Pohár starosty města Slatiňan“, která byla pořádaná pro členy místní organizace. Poháry za nejlepší zvířata, kolekce zvířat, byly uděleny také na základě hodnocení zvířat delegovanými posuzovateli Českého svazu chovatelů, z.s., v rámci jednotlivých odborností (králíci, drůbež a holubi) a slavnostního předání se účastnil starosta města Slatiňan MVDr. Ivan Jeník. Za odbornost králíků obdržel putovní pohár Lukáš Zita (plemeno velký světlý stříbřitý), za odbornost drůbeže Pavel Dalecký (plemeno šumavanka) a za odbornost holubů Pavel Kopecký (plemeno česká bagdeta žlutá). Všem vystavovatelům děkujeme za obeslání výstavy, členům ZO ČSCH Slatiňany za aktivní pomoc při pořádání výstavy a její „hladký“ průběh. Budeme se těšit na setkání s Vámi při dalších akcích pořádaných naší ZO ČSCH.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

V sobotu 16. 9. 2017 se v areálu Základní organizace Českého svazu chovatelů Slatiňany uskutečnila okresní výstava drůbeže a místní výstava králíků, holubů a exotického ptactva. Bylo vystaveno téměř 100 králíků, desítky kusů drůbeže, přes 100 holubů a zástupci okrasného ptactva. Součástí zářijové výstavy bylo i vyhlášení soutěže o putovní „Pohár starosty města Slatiňan“, která byla pořádaná pro členy místní organizace. Poháry za nejlepší zvířata, kolekce zvířat, byly uděleny na základě hodnocení zvířat delegovanými posuzovateli Českého svazu chovatelů, z.s., v rámci jednotlivých odborností (králíci, drůbež a holubi) a slavnostního předání se účastnil starosta města Slatiňan MVDr. Ivan Jeník. Za odbornost králíků obdržel putovní pohár př. Miloslav Slánský (plemeno malý beran bílý červenooký), za odbornost drůbeže př. Zuzana Kulhánková (plemeno australka černá) a za odbornost holubů př. Josef Paluka (plemeno moravský pštros černý), kterého zastoupil při předání pohárů vedoucí odboru holubů př. Miroslav Žinčík. Oceněným, nejen putovním pohárem, ale i čestnými cenami za vystavená zvířata, gratulujeme. Těšíme se na shledání při příštích výstavách v roce 2018, které se budou opět konat v květnu a září.

– – – – – – – – – – – – – – – – –
Tradiční místní výstava drobného zvířectva proběhla 27. května 2017. Počasí tentokkrát přálo. Obsazení klecí bylo slušné. Trochu jsme byli zklamání, že nás silněji nepodpořili základní organizace našeho okresu. Byli jen skalní příznivci. Ještě, že nás podpoří spolky mimo naš okres. Jako vždy si děti užily tombolu a koutek znalostí o přírodě. Přes to, že se nám nepodařilo zajistit výstavu a prodej květin (komplikace s kasou na EET), účast byla obvyklá.Doufáme, že náš spolek jako minulá léta obsadí všechny výstvy na okrese a tím obohatí jejich počty vystavených zvířat.

Rádi Vás uvidíme na naší okresní výstavě drůbeže a místní králíků, holubů, exotů  16. září 2017.