Místní výstavy

ZO ČSCH Slatiňany pořádá dne 15. 9. 2018 od 7:00 do 16:00 hodin tradiční výstavu drobného zvířectva. Přihlášky a bližší informace budou k dispozici s dostatečným předstihem, na tel.: +420 723 190 542, email: kvetapluharova@seznam.cz nebo na našich webových stránkách (klikněte ZDE). Bude připravena bohatá tombola, občerstvení a prodej chovných zvířat. Srdečně zvou pořadatelé.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

V sobotu 16. 9. 2017 se v areálu Základní organizace Českého svazu chovatelů Slatiňany uskutečnila okresní výstava drůbeže a místní výstava králíků, holubů a exotického ptactva. Bylo vystaveno téměř 100 králíků, desítky kusů drůbeže, přes 100 holubů a zástupci okrasného ptactva. Součástí zářijové výstavy bylo i vyhlášení soutěže o putovní „Pohár starosty města Slatiňan“, která byla pořádaná pro členy místní organizace. Poháry za nejlepší zvířata, kolekce zvířat, byly uděleny na základě hodnocení zvířat delegovanými posuzovateli Českého svazu chovatelů, z.s., v rámci jednotlivých odborností (králíci, drůbež a holubi) a slavnostního předání se účastnil starosta města Slatiňan MVDr. Ivan Jeník. Za odbornost králíků obdržel putovní pohár př. Miloslav Slánský (plemeno malý beran bílý červenooký), za odbornost drůbeže př. Zuzana Kulhánková (plemeno australka černá) a za odbornost holubů př. Josef Paluka (plemeno moravský pštros černý), kterého zastoupil při předání pohárů vedoucí odboru holubů př. Miroslav Žinčík. Oceněným, nejen putovním pohárem, ale i čestnými cenami za vystavená zvířata, gratulujeme. Těšíme se na shledání při příštích výstavách v roce 2018, které se budou opět konat v květnu a září.

– – – – – – – – – – – – – – – – –
Tradiční místní výstava drobného zvířectva proběhla 27. května 2017. Počasí tentokkrát přálo. Obsazení klecí bylo slušné. Trochu jsme byli zklamání, že nás silněji nepodpořili základní organizace našeho okresu. Byli jen skalní příznivci. Ještě, že nás podpoří spolky mimo naš okres. Jako vždy si děti užily tombolu a koutek znalostí o přírodě. Přes to, že se nám nepodařilo zajistit výstavu a prodej květin (komplikace s kasou na EET), účast byla obvyklá.Doufáme, že náš spolek jako minulá léta obsadí všechny výstvy na okrese a tím obohatí jejich počty vystavených zvířat.

Rádi Vás uvidíme na naší okresní výstavě drůbeže a místní králíků, holubů, exotů  16. září 2017.