Historie

Náš spolek byl založen v roce 1939 na popud chovatelů L. Rohlíka, K. Tichého, J. Dufka, J. Hausra, J. Žáka, F. Havránka, V. Meduny, F. Capouška, A. Čermáka, A. Švejdy. Ustavující chůze byla svolána na 10. dubna 1939 v hostinci „U Capoušků“. Pozván byl V. Havránek starosta Kálalovy župy východočeských spolků králíkářských se sídlem v Pardubicích. Během prvního roku se chovatelé zaměřili na zajištění čistokrevnosti chovu. Chovatelům se dařilo. Mimo účasti na výstavách v okolí, se podařilo spolku zajistit svoji první výstavu 21. – 22.  září 1940 na zahradě hostince „U Capoušků“. Na tuto výstavu si pořídili vlastní výstavní klece. Přestože v době okupace bylo shromažďování zakázáno, zájem obyvatelstva byl velký. Vystaveno bylo 200 ks králíků a 2 sánské kozy. Výstavy se konaly během války pravidelně a v roce 1944 byl počet registrovaných králíků ve spolku 3560 ks! Po válce se činnost spolku utlumila. Výstavy se nekonaly a aktivita členů byla malá.

Oživení spolku lze konstatovat v roce 1960, kdy se dokonce podařilo obnovit výstavu 24. a 25. září 1960 v prostorách za místní sokolovnou. Aktivita členů v této době byla veliká. Pořizuje se stodola ke skladovým účelům, doplňují se výstavní klece, kiosky a další vybavení pro výstavy. Organizace začala hospodařit na pronajatých polnostech a zakoupila vybavení pro zemědělskou činnost včetně traktoru. Místní výstavy se konaly pravidelně. Dokonce zde proběhly výstavy okresní, celostátní Klubu chovatelů českého strakáče a Klubu chovatelů masných plemen. Pro velký zájem školní mládeže vznikl kroužek mládeže a dokonce organizace zařídila v prostorách školy chovné zařízení – králikárnu. Díky aktivitě a obětavosti členů vyšel nápad  vybudovat vlastní areál pro činnost a výstavnictví. Po zdlouhavém jednání se podařilo zajistit plochu po bývalém zahradnictví, na které byly vystavěny dva objekty, včetně sociálního zařízení. Zde má organizace dostatečný prostor pro činnost a výstavnictví. Od května 1988 se v tomto areálu vystavuje. Díky soustředění výstavního materiálu v areálu, není pro organizaci problém zajišťovat výstavy 2x do roka. V posledním období se upustilo od zemědělské činnosti a aktivita se soustředí na vylepšení zázemí našeho areálu. Přes to, že současný zájem o chovatelství není velký, naše organizace má pro rok 2018 celkem 49 členů a využívá prostory areálu za přejezdem ve Slatiňanech, výjezd směr Orel, Chrast u Chrudimi.