Přihláška květen 2024

Výstavní podmínky ke stažení (pdf dokument) ZDE.

Přihláška ke stažení (pdf dokument) ZDE.

Přihláška k vyplnění ke stažení (wordový dokument) ZDE.

ZO ČSCH Slatiňany

Vás zve na místní výstavu králíků, drůbeže, holubů a exotů,

která se koná dne 11. 5. 2024 od 7.00 do 16.00 hodin na výstavním areálu ZO ČSCH, směr Orel, za železničním přejezdem

Výstavní podmínky

1) Výstavu lze obeslat zvířaty všech plemen, barevných rázů a kreseb dle platných vzorníků králíků, drůbeže a holubů. Zvířata musí být řádně tetovaná nebo kroužkovaná.

2) Králíci mohou být vystavováni jednotlivě nebo v kolekcích dle aktuálního Vzorníku plemen králíků:

a) S4 = sourozenecká kolekce – čtyři sourozenci z jednoho vrhu (mláďata nebo dospělí králíci)

b) S 2+2 = sourozenecká kolekce – 2 + 2 sourozenci – králíci pochází ze dvou rozdílných vrhů (mláďata nebo dospělí králíci)

c) CHS = chovná skupina – čtyři dospělí králíci, kteří nemusejí být v příbuzenském poměru, přičemž je zastoupeno obojí pohlaví

Veškerá zvířata přihlášená do kolekcí musí být z vlastního chovu vystavovatele!! Důležité je dodržení určeného věku zvířat v kolekci mláďat (minimálně 5 měsíců u velkých a středních plemen; 4 měsíce u malých a zakrslých plemen). Za dospělá jsou považována zvířata, která v době konání výstavy dosáhla věku 6 měsíců a max. 6 let (malá a zakrslá plemena) a 8 měsíců a max. 6 let (střední a velká plemena).

3) Drůbež (i vodní) bude vystavena v kolekcích 1,2. Drůbež musí být vystavovatelem zvážena.

4) Holubi budou vystavováni v 5členné kolekci a jednotlivě.

5) Příjem zvířat bude na výstavišti v pátek 10. května 2024 od 12.00 hodin do 15.00 hodin!! Králíci budou posuzovatelem váženi.

6) Oceňování zvířat bude provedeno delegovanými posuzovateli v pátek 10. května 2024 od 15.00 hodin bez přítomnosti veřejnosti!!

7) Výdej zvířat bude po ukončení výstavy v sobotu 11. května 2023 v 17.00 hodin, dříve nebudou zvířata vystavovatelům vydána.

8) Veterinární podmínky – výstavy se mohou účastnit pouze zvířata klinicky zdravá bez zjevných známek onemocnění. Králíci musí být vakcinováni proti moru králíků a myxomatóze nejméně 3 týdny a nejvýše 6 měsíců před konáním výstavy. U drůbeže a holubů musí být provedena vakcinace proti Newcastelské chorobě (pseudomoru) 14 dní až 6 měsíců před konáním výstavy. Za zdravotní stav zvířat zodpovídá vystavovatel a stvrzuje jej podepsáním přihlášky na výstavu, příp. jejím odesláním emailem. V případě výskytu např. ptačí chřipky, králičího moru apod. se dané druhy zvířat vystavovat nebudou.

9) Prodej zvířat – u prodejných zvířat uveďte pevnou cenu, ke které bude připočteno 10 %, která připadnou pořádající základní organizaci. Celková cena bude uvedena v Průvodci výstavou. Prodaná zvířata budou vydána ihned po zaplacení novému majiteli. Prodej zvířat je možný až po ocenění zvířat výhradně přes výstavní pokladnu. Králíky bez rodokmene nelze prodat!!!

10) Klecné se neplatí. Každý vystavovatel (mimo MCH) zaplatí katalog v hodnotě 30,- Kč (v hotovosti nejpozději při odběru zvířat z výstavy).

11) Nejlépe oceněným kolekcím a jednotlivým zvířatům budou uděleny čestné ceny.

12) Pořadatel bude dodržovat podmínky Výstavního řádu ČSCH (č. j. 24969/2004-11020) z hlediska ochrany zvířat a ručí za řádné ustájení i krmení zvířat během výstavy. Upozorňujeme!!! Zvířatům bude poskytnuta nezávadná pitná voda. Králíkům bude dána sláma. Jelikož každý chovatel krmí zvířata jiným krmivem (např. pšenice, ječmen, směs či granule různých výrobců), budou králíci krmeni ječmenem, drůbež a holubi pšenicí. Pokud bude chtít chovatel krmit vlastním krmivem (např. směs, granule), musí je dodat společně se zvířaty. K dispozici bude krmná směs či granule od případného sponzora výstavy.

13) Výstavní výbor si vyhrazuje právo provést změny v zájmu výstavy nebo z jiných vážných příčin.

14) Čitelně vyplněné přihlášky zašlete nejpozději do 2. května 2024 na adresu: ZO ČSCH Slatiňany, Lukáš Zita, Švermova 607, Slatiňany, 538 21; telefon: +420 776 735 604 (případně pište sms, zavolám zpět), e-mail: zita.czu@seznam.cz (případně informace na www.zocschslatinany.cz).

15) Přihlášením zvířat dáváte souhlas s uvedením Vašich osobních údajů v katalogu výstavy, vč. telefonu či emailu (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016) a souhlasíte s těmito výstavními podmínkami.

Děkujeme Vám za obeslání výstavy a těšíme se i na Vaši návštěvu výstavy v našem areálu ZO ČSCH ve Slatiňanech

Výstavní výbor ZO ČSCH Slatiňany