Událo se

Chovatelský bál 2020 je již minulostí

V sobotu 11. ledna 2020 se v prostorách Sokolovny Slatiňany uskutečnil tradiční CHOVATELSKÝ BÁL, kterému předcházela několikadenní příprava. Během samotného bálu hrála, k poslechu a tanci, skupina Normal 03. V rámci celé akce bylo možné shlédnout předtančení žáků tanečního odboru ZUŠ Slatiňany. Neodmyslitelně k bálu patřila bohatá tombola. Děkujeme všem členům ZO ČSCH, kteří se účastnili organizace a pomoci při pořádání bálu, sponzorům za jejich sponzorské dary, žákům ZUŠ Slatiňany za krásné předtančení a všem účastníkům za pohodovou náladu a atmosféru. Těšíme se na Vás nejen na CHOVATELSKÉM BÁLE v lednu 2021, ale i na letošních čarodějnicích, květnové a zářijové výstavě na našem chovatelském areálu ve Slatiňanech.

Chovatelský výlet – „Nové Hrady“ – 8. 6. 2019

Druhou červnovou sobotu jsme se vydali na chovatelský výlet, prohlídku zámku v Nových Hradech. Manželé Kučerovi již více než dvacet dva let pracují na obnově a zvelebování novohradského areálu. Rozsáhlé rekonstrukce a nové zahrady byly doposud realizovány pouze ze soukromých peněz, zcela bez účasti státní či evropské podpory. Nejdříve jsme si prohlédly zahrady v areálu, byla možnost navštívit galerii klobouků, muzeum motokol, k vidění byla místní zvěř, koně, nejen děti mohli využít bludiště.

Po prohlídce zámku byla možnost si projít křížovou cestu. Následoval odjez na oběd.

Fotografie z výletu k dispozici ZDE.

 

Pálení čarodějnic 2019

Tradiční dubnovou akcí naší ZO je „Pálení čarodějnic“, která je velmi oblíbená a každým rokem se jí účastní desítky zájemců, kteří využívají i pohodového prostředí našeho areálu k přátelským setkáním apod. Akce se vydařila i díky déletrvajícímu dešti, který předcházel onomu pálení čarodějnic a byl nám nakloněn i vítr. Děkujeme všem členům ZO, kteří se podíleli na konání této akce, návštěvníkům za příjemnou atmosféru a budeme se těšit na další akci v příštím roce.

 

Chovatelský bál 2019 je již minulostí

V sobotu 12. ledna 2019 se v prostorách Sokolovny Slatiňany uskutečnil tradiční CHOVATELSKÝ BÁL. Samotnému bálu předcházela několikadenní příprava, do které se zapojili členové ZO ČSCH Slatiňany a další spřízněné duše. Během samotného bálu hrála, k poslechu a tanci, skupina Normal 03. V rámci celé akce bylo možné shlédnout předtančení žáků tanečního odboru ZUŠ Slatiňany, které navodilo tu pravou taneční atmosféru. Neodmyslitelně k bálu patří, a i tentokrát tomu nebylo jinak, bohatá tombola. Děkujeme všem členům ZO ČSCH, kteří se účastnili organizace a pomoci při pořádání bálu, sponzorům za jejich sponzorské dary, žákům ZUŠ Slatiňany za krásné předtančení a všem účastníkům za pohodovou náladu a atmosféru. Těšíme se na Vás nejen na CHOVATELSKÉM BÁLE v lednu 2020, ale i na letošních čarodějnicích, květnové a zářijové výstavě na našem chovatelském areálu ve Slatiňanech.

 

Některé další fotografie z chovatelského bálu k dispozici ZDE.

Vánoční posezení 2018

V sobotu 29. 12. 2018 se v areálu Základní organizace Českého svazu chovatelů Slatiňany uskutečnilo vánoční posezení chovatelů, členů ZO ČSCH Slatiňany a jejich rodinných příslušníků. Všem členům děkujeme za reprezentaci naší ZO na výstavách nejen v rámci okresu, ale i na národních či mezinárodních. Přejeme pohodový zbytek roku 2018 a vše nejlepší, hodně zdraví a mnoho chovatelských úspěchů v roce 2019.

Poohlédnutí za zářijovou výstavou 2018

V sobotu 15. 9. 2018 se v areálu Základní organizace Českého svazu chovatelů Slatiňany uskutečnila místní výstava králíků, drůbeže, holubů a exotického ptactva. Výstavy se účastili nejen členové ZO Slatiňany, ale svá zvířata předvedli i vystavovatelé ze základních organizací okresu i mimo okres. Vystaveno bylo 99 králíků 20 různých plemen a barevných rázů, dále bylo k vidění 39 voliér s 24 plemeny či barevnými rázy drůbeže jak vodní, tak hrabavé. Expozice holubů čítala 86 kusů holubů 13 různých plemen a rázů. Jako doplňková byla expozice barevných rázů japonských křepelek. Nedílnou součástí výstavy byla tradiční tombola. Vystavovaná zvířata byla posouzena delegovanými posuzovateli ČSCH a ti nejlepší jedinci byli oceněni čestnými cenami. Součástí zářijové výstavy bylo i vyhlášení soutěže o putovní „Pohár starosty města Slatiňan“, která byla pořádaná pro členy místní organizace. Poháry za nejlepší zvířata, kolekce zvířat, byly uděleny také na základě hodnocení zvířat delegovanými posuzovateli Českého svazu chovatelů, z.s., v rámci jednotlivých odborností (králíci, drůbež a holubi) a slavnostního předání se účastnil starosta města Slatiňan MVDr. Ivan Jeník. Za odbornost králíků obdržel putovní pohár Lukáš Zita (plemeno velký světlý stříbřitý), za odbornost drůbeže Pavel Dalecký (plemeno šumavanka) a za odbornost holubů Pavel Kopecký (plemeno česká bagdeta žlutá).
Všem vystavovatelům děkujeme za obeslání výstavy, členům ZO ČSCH Slatiňany za aktivní pomoc při pořádání výstavy a její „hladký“ průběh. Budeme se těšit na setkání s Vámi při dalších akcích pořádaných naší ZO ČSCH.

Fotografie z výstavy září 2018

 

Návštěva Ekocentra Čapí hnízdo

V sobotu 25. 8. 2018 pořádali členové ZO ČSCH Slatiňany a jejich příznivci výlet do Ekocentra Čapí hnízdo u Olbramovic. Po několika zastávkách, Chrudim a Heřmanův Městec, a pauze na drobné občerstvení a protažení, jsme dorazili do Olbramovic, kde jsme měli zajištěný oběd a následně jsme se vydali na vlastní prohlídku Ekocentra Čapí hnízdo. Počasí nám také přálo, akce se vydařila a budeme se těšit na další společný výlet.

Některé fotografie z akce ZDE.

 

Pálení čarodějnic 2018

Jako každoročně, tak ani letos tomu nebylo jinak, 30. dubna 2018 se uskutečnilo oblíbené „Pálení čarodějnic“. I přes konání více obdobných akcí v našem městě i okolí, účast zájemců byla poměrně vysoká. Přišli především tradiční zájemci, kteří se dočkali upálení dvou létajících čarodějnic, které je u nás originální a nezapomenutelné. Po zapálení hranice a mírném odhoření byly čarodějnice upáleny a to i přesto, že v některých částech ČR bylo pálení ohňů díky silnému větru zakázáno. U nás přestalo foukat zavčasu :-). Děkujeme všem návštěvníkům za příjemnou atmosféru a těšíme se na pálení čarodějnic v roce 2019. 

Chovatelský bál 2018 je již minulostí

V sobotu 13. ledna 2018 se v prostorách Sokolovny Slatiňany uskutečnil tradiční CHOVATELSKÝ BÁL. Samotnému bálu předcházela několikadenní příprava, do které se zapojili členové ZO ČSCH Slatiňany a další spřízněné duše. Během samotného bálu hrála, k poslechu a tanci, skupina Normal 03. Začátek celé akce se neobešel bez předtančení žáků tanečního odboru ZUŠ Slatiňany, které také navodilo taneční atmosféru. Neodmyslitelně k bálu patří, a i tentokrát tomu nebylo jinak, bohatá tombola. Děkujeme všem členům ZO ČSCH, kteří se účastnili organizace a pomoci při pořádání bálu, sponzorům za jejich sponzorské dary, žákům ZUŠ Slatiňany za krásné předtančení a všem účastníkům za pohodovou náladu a atmosféru. Těšíme se na Vás nejen na CHOVATELSKÉM BÁLE v lednu 2019, ale i na čarodějnicích, letošní květnové a zářijové výstavě na našem chovatelském areálu ve Slatiňanech.

 

Úklid areálu

V souladu s informací na výroční členské schůzi, členové ZO ČSCH Slatiňany uskutečnili jarní úklid a udržbu našeho areálu dne 8. dubna 2017, a připravili ho tak na sezónu (pálení čarodějnic, výstavy, apod.). Děkujeme všem zúčastněným za jejich pomoc.

 

Pálení čarodějnic 2016

Opět tradičně 30. dubna 2016 proběhlo „Pálení čarodějnic“. Přes to, že v našem městě proběhlo více oslav, tradiční zájemci došli, dočkali se upálení dvou létajících čarodějnic. Ke spokojenosti návštěvníků, občerstvení bylo až do ukončení pálení!

 

Slavnostní schůze k 75 letům založení spolku chovatelů

Slavnostní schůze k příležitosti 75 let založení spolku chovatelů ve Slatiňanech se konala 25.10.2014 v restauraci U ZÁMKU ve Slatiňanech. Mimo členů našeho spolku se dostavili rodinní příslušníci a bývalí chovatelé, kteří se účastnili aktivní činnosti v minulých letech. Předseda nás seznámil s činností spolku a připoměl rozhodující momenty během období 75 let! Milá byla návštěva zástupce města přes to, že má radnice po volbách a jiné starosti, tak na nás nezapomněli. Zástupce za okresní výbor ČSCH Chrudim př. Feherová s předsedou naší ZO předali úspěšným chovatelům česná vyznamenání. Po ukončení slavnostní schůze přítomní probrali chovatelské záměry a při družném hovoru, poslechu taneční hudby, vše ukončili tancem. Největší atrakcí večera bylo předání, ručně vyšívaného praporu s chovatelským znakem a nápisem naší ZO, vyhotoveným rodinou chovatelů Strakových. Při našich oslavách nás nebude oslňovat pouze emblén ČSCH ale i náš prapor! Doufáme, že náš spolek s dlouhodobým počtem členů nad 40, bude v dobrém navazovat na 75 let tvůrčí činnosti našeho spolku!