Plán schůzí

Plán schůzí ZO Slatiňany 2020
Měsíc
Výborové schůze
Členské schůze
Den
Hodina
Den
Hodina
Leden
2.
19.00
Únor
6.
19.00
16.2.2020
VČS
Březen
5.
19.00
Duben
2.
19.30
Květen
7.
19.30
Červen
4.
19.30
Červenec
2.
19.30
Srpen
6.
19.30
Září
3.
19.30
Říjen
1.
19.30
Listopad
3.
19.00
Prosinec
5.
19.00
Leden 2021
7.
19.00

Pokud není uvedeno jinak, jsou výborové a členské schůze pořádány na chovatelském areálu ZO ČSCH Slatiňany. V případě konání VČS jsou členové ZO včas informováni.