Výskyt Newcastleské choroby (pseudomoru drůbeže) v České republice

Posted on Leave a comment

Dne 9. 4. 2018 byla Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj informována o zvýšeném úhynu v malochovu drůbeže v Šanově v okrese Zlín. V tomto neregistrovaném hospodářství došlo během 24 hodin k úhynu 11 kusů z celkového počtu 34 chovaných slepic. Uhynulá drůbež byla zaslána na vyšetření k vyloučení podezření ptačí chřipky a pseudomoru drůbeže do Státního veterinárního ústavu (SVÚ) Praha. SVÚ Praha dne 13. 4. 2018 potvrdil v zaslaném vzorku přítomnost viru Newcastleské choroby.

Celá tisková zpráva SVS k dispozici ZDE.

Smutné oznámení

Posted on Leave a comment

ZO ČSCH Slatiňany s lítostí a hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 26. 3. 2018 navždy opustil naše chovatelské řady ve věku nedožitých 75 let, dlouholetý člen a funkcionář ZO ČSCH Slatiňany, člen odbornosti holubů OO ČSCH Chrudim, přítel Miroslav Žinčík. Členem našeho spolku byl od roku 1975 a aktivně se podílel na jeho činnosti. Byl zapáleným chovatelem holubů, ale i králíků a drůbeže. Děkujeme za vše, co pro chovatelství a organizaci udělal. Vzpomeňte s námi. Čest jeho památce. S úctou vzpomínají členové ZO ČSCH Slatiňany

Chovatelský bál 2018 je již minulostí

Posted on Leave a comment

V sobotu 13. ledna 2018 se v prostorách Sokolovny Slatiňany uskutečnil tradiční CHOVATELSKÝ BÁL. Samotnému bálu předcházela několikadenní příprava, do které se zapojili členové ZO ČSCH Slatiňany a další spřízněné duše. Během samotného bálu hrála, k poslechu a tanci, skupina Normal 03. Začátek celé akce se neobešel bez předtančení žáků tanečního odboru ZUŠ Slatiňany, které také navodilo taneční atmosféru. Neodmyslitelně k bálu patří, a i tentokrát tomu nebylo jinak, bohatá tombola. Děkujeme všem členům ZO ČSCH, kteří se účastnili organizace a pomoci při pořádání bálu, sponzorům za jejich sponzorské dary, žákům ZUŠ Slatiňany za krásné předtančení a všem účastníkům za pohodovou náladu a atmosféru. Těšíme se na Vás nejen na CHOVATELSKÉM BÁLE v lednu 2019, ale i na čarodějnicích, letošní květnové a zářijové výstavě na našem chovatelském areálu ve Slatiňanech.