Současnost

V současnosti (2021) má organizace 48 členů, kteří se zabývají chovem králíků, holubů, drůbeže, okrasného ptactva, mladí chovatelé také provozují tzv. králičí hop.

V organizaci pracují odbory chovatelů králíků, chovatelů drůbeže a chovatelů holubů. Činnost každého odboru řídí odborná komise. Výbor se schází lx měsíčně a členské schůze jsou 4x do roka a 1x ročně se koná slavnostní výroční členská schůze.

Organizace každoročně pořádá dvě výstavy drobného zvířectva ve vlastním areálu ve Slatiňanech, za přejezdem, výjezd směr Orel, Chrast u Chrudimi. Někteří z našich členů jsou v klubech: králíků – Masná plemena, Rexi; drůbeže – Plymutky; holubů Moravský pštros, Český stavák. Pro zvýšení kvality chovu podporujeme členy ve výstavnictví a zajišťujeme zájezdy na výstavy. Snažíme se podpořit ve výstavnictví okolní ZO. Z nových akcí se můžeme pochlubit zájmem mladých chovatelů o „králičí hop“.  Údržbu a vylepšení areálu si provádíme vlastními silami. Pro členy a jejich blízké, zajišťujeme 2x do roka přátelské posezení. Naše organizace je na okrese nepočetnější.

Pro veřejnost tradičně zahajujeme rok „chovatelským bálem“ s plnohodnotnou tombolou, při čarodějnicích neopomeneme spálit čarodějky a výstavy doplňujeme prodejem květin, výstavou jiřin, prodejem keramiky a rozličných oříšků.

Rádi ve svých řadách přivítáme další zájemce o chov drobného zvířectva. Bližší informace ZDE.

Naši členové chovají např. následující plemena, barevné rázy:

Králíci:

 • český strakáč
 • velký světlý stříbřitý
 • vídeňský bílý, modrý, modrošedý, černý
 • kalifornský
 • burgundský
 • český luštič
 • meklenburský strakáč
 • kuní velký
 • siamský velký
 • novozélandký červený
 • hermelín modrooký
 • marburský
 • český černopesíkatý
 • malý beran bílý červenooký
 • angora

Drůbež: 

 • australka černá
 • brahmanka
 • hempšíra
 • minorka černá
 • šumavanka
 • barneveldka
 • zdrobnělá faverolka
 • zdrobnělá fenixka
 • hedvábnička
 • zdrobnělá velsumka
 • zdrobnělá vyandotka
 • sebritka
 • indický běžec

Holubi:

 • česká bagdeta
 • český stavák
 • moravský pštros
 • německý výstavní
 • king
 • slovenský voláč